Nederlands
iustum.nl - izkušnje
Izobrazba, izkušnje in ostale informacije

Študij:
- kemijska tehnologija na univerzi v Ljubljani
- Exportmanagement 2000 na univerzi v Rotterdamu

Pravni tecaji (na Nizozemskem):
- civilno pravo
- uvod v državno pravo
- pravno sklepanje
- pogodbeno pravo
- obligacijsko pravo
- procesno pravo
- blagovno pravo
- pravo za pravne osebe
- davcno pravo

Drugi tecaji:
- piši pravilno nizozemsko
- uvod v nizozemsko ekonomijo

Bogate izkušnje na podrocju poslovnih izrazov in
mentalitete:
delovno mesto (inženirja, raziskovalca in koordinatorja) v
Iskri in v razlicnih podjetjih na Nizozemskem (Twente
Technology Transfer, TU Delft, TNO Wegtransportmiddelen,
Chemconserve BV, De Blaay - Van Den Boogaard RI,
Odvetniška pisarna Roestenberg


Ir. I.Vrecek
Rotterdam

Telefon: +31(0)6-28 417329
KvK nr:24344320
Copyright (c)2003 - 2014 iustum.nl