Nederlands
Slovenscino
iustum.nl - sodni prevodi
Ir. I.Vrecek
Rotterdam

Telefon: +31(0)6-28 417329
KvK nr:24344320
Copyright (c)2003 - 2014 iustum.nl

Osebni dokumenti

Osebne dokumente kot so diplome, sodni papirji, porocni list in podobno, je
treba sodno prevesti.


Sodni prevodi

Prevajalec, ki je naredil zahtevne izpite in prisegel na sodišcu, dobi status
sodnega prevajalca. Zaradi tega ste lahko prepricani, da so prevodi pravilni
in verodostojni.

Iustum.nl lahko poskrbi tudi za sodne prevode.

Dostava sodnih prevodov

Sodne prevode vam vedno pošljemo po pošti in
vsebujeje sledece:

- original
- prevod z žigom
- izjavo prevajalca, da je prevod verodostojen

Ce želite, vam vse pošljemo priporoceno.
Seveda je sodni prevod obcutno dražji od navadnega (posebej je treba
placati za žig in poštne storitve). Z iustum.nl se lahko vnaprej posvetujete,
ce je sodni prevod potreben in kakšni bodo stroški.