Nederlands
iustum.nl - prevodi
Opravljeni prevodi na

Tehnicnem podrocju
- tehnicna navodila
- splošna navodila
- tehnicne diplome


Pravnem podrocju
- zakoni
- pisma odvetnikov
- zahteve za izdajo patenta
- notarski spisi
- osebni dokumenti


Medicinskem podrocju
- diagnoze in odškodninski zahtevki
Ir. I.Vrecek
Rotterdam

Telefon: +31(0)6-28 417329
KvK nr:24344320
Copyright (c)2003 - 2014 iustum.nl